Schattdorf

3 1/2 Zimmerwhg., 1. Wohngeschoss Mattenweg 2 nach Vereinbarung 1'190.-
4 1/2 Zimmerwhg., 2. Wohngeschoss Mattenweg 4 nach Vereinbarung 1 390.-
6 1/2 Zimmerwhg., 3. + 4. Wohngeschoss Mattenweg 2 nach Vereinbarung 1'670.-

Schattdorf

3 1/2 Zimmerwhg., 1. Wohngeschoss
Mattenweg 2
nach Vereinbarung
1'190.-

4 1/2 Zimmerwhg., 2. Wohngeschoss
Mattenweg 4
nach Vereinbarung
1 390.-

6 1/2 Zimmerwhg., 3. + 4. Wohngeschoss
Mattenweg 2
nach Vereinbarung
1'670.-

Altdorf

3 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss Kornmattstrasse 10 nach Vereinbarung 1'210.-
4 Zimmerwhg., 3. Wohngeschoss Gitschenstrasse 19 nach Vereinbarung 1'150.-
4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss Grossmattweg 2 nach Vereinbarung 1'350.-
4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss Kornmattstrasse 6 nach Vereinbarung 1'360.-
4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss Kornmattstrasse 8 nach Vereinbarung 1 355.-
4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss Acherweg 6 nach Vereinbarung 1'300.-
4 1/2 Zimmerwhg., 2. Wohngeschoss Acherweg 6 nach Vereinbarung 1'200.-
4 1/2 Zimmerwhg., 3. Wohngeschoss Acherweg 8 nach Vereinbarung 1'390.-
4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss Kornmattstrasse 10 nach Vereinbarung 1'400.-

Altdorf

3 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss
Kornmattstrasse 10
nach Vereinbarung
1'210.-

4 Zimmerwhg., 3. Wohngeschoss
Gitschenstrasse 19
nach Vereinbarung
1'150.-

4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss
Grossmattweg 2
nach Vereinbarung
1'350.-

4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss
Kornmattstrasse 6
nach Vereinbarung
1'360.-

4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss
Kornmattstrasse 8
nach Vereinbarung
1 355.-

4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss
Acherweg 6
nach Vereinbarung
1'300.-

4 1/2 Zimmerwhg., 2. Wohngeschoss
Acherweg 6
nach Vereinbarung
1'200.-

4 1/2 Zimmerwhg., 3. Wohngeschoss
Acherweg 8
nach Vereinbarung
1'390.-

4 1/2 Zimmerwhg., 4. Wohngeschoss
Kornmattstrasse 10
nach Vereinbarung
1'400.-